Fizyoterapist’lerin yerine hemşireler mi çalışacak ?

Sağlık bakanlığından uzun bir zaman önce yardımcı sağlık personelinin bütün fizyoterapi merkezlerinde bulundurulması hakkında bir genelge yayınlanmıştı.Bu genelgede bahsedilen FTR uzman doktorunun yanında FTR uzmanı bir kişinin de bulunması hakkındaydı.

FTR Uzman Hekim = Teşhis

FTR Uzmanı = Tedavi Şekli,Sıklığı vs lerin Belirlenmesi

FTR Teknikeri = Tedavi Uygulanması

şeklinde işleyen sistem anlatılmak istenmişti.Fakat bir kaç söylenti ile yardımcı sağlık personelinin hemşireler de olabileceği söylentisi ortaya atıldı.Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bütün bu belirsizliği ortadan kaldıran bir açıklama yapıldı.

30 ararlık 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Dr.Ş.Serdar Mercan tarafından imzalanan B.10.0.THG.0.79.00.03/49215 sayılı görüş bildiren belgede aynen şunlar yazmaktadır;Mezkur listede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dal merkezinde ve bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşı dal olarak bulunan özel sağlık kuruluşlarında Fizyoterapistlerin bulundurulması zorunlu kılınmıştır.

İlgili yönetmelik ve Genelgeye göre,Fizik tedavi uygulamalarının yalnızca ilgili uzman sorumluluğunda Fizyoterapistler tarafından uygulanabileceği,Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hekim dışı personelinden de Fizyoterapistler kastedilmiş olup diğer sağlık personeli tarafından uygulanması söz konusu değildir.

Etiketler:

  • serdar mercan kimdir
  • dr serdar mercan kimdir
  • dr ş serdar mercan
  • dr Ş serdar mercan kimdir
  • ş serdar mercan
  • dr serdar mercan
  • ş serdar mercan kimdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir